TEADVELOLEK VERSUS
HAJEVIL MEEL

Teadveloleku printsiibid ja rakendused

Tänapäeva kõrgtehnoloogilises maailmas seisame pidevalt silmitsi meie jaoks tihti ebaolulise teabevooga, rabeledes samaaegsetes ülesannetes. See nurjab meie pingutuse enda peale võtta isegi lihtsaimaid tegevusi.
Teadvelolek on viis, kuidas leida tasakaal ja täielik tähelepanu oma tegevustes. Selle kasulikkus on teaduslikult tõestatud.

27.03.2019 18.00 Loeng Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis, Tõnismägi 2.

Loengu maksumus 5€. Õpilased pensionärid 3€.

Elio

Lektor ja treeningu läbiviija Elio Guarisco

Elio Guarisco on laiahaardelise meditatsioonikogemusega teadveloleku õpetaja ja iidsete Tiibeti tekstide tõlk. Esimesena õppis ta 70. aastate algul teadveloleku rakendamist India vipassana meditatsiooni meistrilt S.N. Goenkalt. Hiljem liikus ta edasi uurides, kuidas teadvelolekut mõistetakse ja praktiseeritakse Tiibeti traditsioonis, õppides väljapaistvate õpetajate käe all nagu prof. Chögyal Namkhai Norbu jt.
Elio õpetab mitmesuguseid teadveloleku tehnikaid paljudes erinevates riikides ja on kõnelejaks paljudel selleteemalistel üritustel.

Rohkem infot leiate skyjewel.org.

 

 

LOOMULIKU TEADLIKKUSE AVASTAMISE TREENING

4-päevane kursus

Vaikuseminutite saalis Suur-Karja 23 IV korrus. Vaata asukohta.

Kuidas avastada teadvel kohalolu igas hetkes, olles täielikult teadlik oma kehast, hingamisest, aistingutest ja emotsioonidest.
Kuidas avastada keha ja meele harmoonia meele tunnetusliku, avatud ja kirka dimensiooni kogemuses.

28. märts
9.00 – 12.00
Keha, hingamise ja meele kooskõlastamine (Elio)
Keha õige asendi leidmine kui loomuliku hingamise ja meele loomuliku seisundi alus.
Harjutused:
säilitada istudes teadlikkus oma füüsilisest asendist ja taastada teadlikkus, kui häiritus selle katkestab
vaheldades
keha asendi ja hingamise jälgimise, hingamisharjutustega. (Maaja)

16.00 – 18.00
Tähelepanu ja selle objektid (Elio)
Tähelepanu tüüpide õppimine – tahtmatu ja tahtlik tähelepanu ning häirituste äratundmine.
Harjutused:
hingamise tunnetamine, häirituste märkamine ja meele kohalolu taastamine
vaheldades
keha ja hingamise soojendusharjutuste, korrektse istumisasendi ja hingamisega. (Maaja)

29. märts
9.00 – 12.00
Teadlikkus aistingutest (Elio)
Kui meel töötleb meeleorganite poolt saadud informatsiooni, kaotab ta kontakti sellega, mis meisse siseneb ja mida me välja anname.
Harjutused:
keha vaatlemine jälgides, kas selle aistingud on meeldivad, ebameeldivad või neutraalsed; paneme tähele, kuidas meel sildistab aistinguid
vaheldades
hingamise ja liikumise koordineerimisega. (Maaja)

16.00 – 18.00
Ühele punktile koondamine ja rahuseisundis olemine (Elio)
Terav kontsentratsioon kui vahend uitava meele peatamiseks.
Harjutused:
teravalt objektile keskendumine ja seejärel keskendumise lõdvestamine
vaheldades
keha ja hingamise soojendusharjutuste; õhuvahetusega kopsudes. (Maaja)

19.00 – 20.30
Õhtune tund neile, kes liituvad laupäeva hommikust. Teemaks keha, hingamise ja meele häälestamine sisevaatluseks. (Maaja)

30. märts
9.00 – 12.00
Tegelemine mõtetega (Elio)
Mõtted kui sündmused, mis ilmnevad kogemuse meeleväljas ja millega ei pea tingimata samastuma.
Harjutused:
lõdvestunult istudes jälgime, kuidas mõtted ilmuvad üksteise järel
vaheldades
hingamise rütmi leidmisega. (Maaja)

16.00 – 18.00
Mõtete, emotsioonide ja takistustega tegelemine (Elio)
Emotsioonid on ajutised meeleseisundid, mis on seotud hingamise ja lihaste reaktsioonidega.
Kuidas ära tunda ja tegeleda põhitakistustega selleks, et rahuneda ja selgendada meelt.
Harjutused:
hoida teadlikkust meeleseisunditest ilma nendega kaasa minemata.
vaheldades
harmoonia leidmisega hingamises. (Maaja)

31.märts
9.00 – 12.00
Kohalolu leidmine meeltetajudes (Elio)
Meel on kergesti kaasa haaratav meeltetajude poolt. Kui see juhtub, kaotab ta oma tasakaalu ja tsentri ning ta fookus nihkub objekti omadustele, selle asemel et püsida tajus endas.
Harjutused:
erineva tajuobjekti kogemuses teadlikuks jäämine
vaheldades
täieliku hingamisega. (Maaja)

16.00 – 18.00
Meele avatud ruumi dimensiooni leidmine (Elio)
Meel on mittemateriaalne, samas avatud, kirgas ja tunnetav. Selle meeledimensiooni leidmine võimaldab kogemust kõigest selles ruumis.
Harjutused:
lõdvestumine ja meele avatud dimensiooni leidmine; meeleruumi kasutamine ainitiseks keskendumiseks ja keskendumine rahuseisundis olemiseks.
vaheldades
hingamise ja lõdvestumisega loomulikus olekus. (Maaja)


Maaja

Jantra jooga juhendaja Maaja Zelmin

Maaja Zelmin on suure dzogtšeni meistri Chögyal Namkhai Norbu õpilane 1992 aastast ja autoriseeritud Tiibeti jantra jooga teise tasandi juhendaja. Ta on hetkel ainus autoriseeritud jantra jooga õpetaja Eestis. Maaja Zelmin on ka rahvusvaheliselt autoriseeritud klassikalise jooga juhendaja. Ta on õpetanud joogat pea 30 aastat.

Rohkem infot www.maajajooga.ee.

 

 

Kohtade arv treeningul on piiratud.
Osalustasu 80€. Treeningul osalejatele loeng tasuta.
Koha treeningul tagab tagastamatu ettemaks 40€.
EESTI DZOGTŠENI ÜHING THADRALLING
EE452200221056916998 Swedbank AS
Rahaliste raskuste korral võtke ikkagi ühendust. Leiame koos lahenduse.

Registreerimine ja info emailil andres.zelmin@gmail.com

 

 

MINDFULNESS VERSUS
DISTRACTED MIND

Principles and Applications of Mindfulness

In our high-tech world we are constantly exposed to a flow of information, often irrelevant to our life, and entangled in multi-tasking, and this frustrates our effort to undertake even the simplest actions.
Mindfulness is a way to find balance and full attention in our actions with scientifically proven benefits.

27.03.2019 18:00 Lecture in a Small Conference Hall of National Library of Estonia, Tõnismägi 2 Tallinn

Price €5.

Elio

Lecturer and leader of the training Elio Guarisco

Elio Guarisco is a teacher of mindfulness and a translator of ancient Tibetan texts with extensive experience in meditation practice. He first learned the application of mindfulness in the early seventies with Goenka and later moved on to explore how mindfulness is understood and practiced in the Tibetan Tradition under the guidance of outstanding teachers such as Prof. Chögyal Namkhai Norbu.
Elio teaches various forms of mindfulness related techniques in many countries, and is a speaker at many events on this subject.

Read more skyjewel.org.

 

 

THE TRAINING TO DISCOVER ONE’S NATURAL AWARENESS

4 days course

in the hall of Vaikuseminutid Suur-Karja 23 III floor. Look the place.

How to discover conscious presence in each moment by being fully aware of one’s body, breathing, sensations and emotions.
How to discover the harmony of body and mind in the experience of the cognitive, open, and luminous dimension of the mind.

28 March
9:00 – 12:00
Aligning Body Breathing and Mind (Elio)
Finding the Correct Alignment of the Body as the Basis for a Natural Breathing, and a Natural State of the Mind.
Exercises:
Remaining Sitting Maintaining Awareness of One’s Physical Posture, and Re-establishing Awareness When Distractions Disrupt it,
Alternated with:
Observing posture and breathing; breathing exercises. (Maaja)

16:00 – 18:00
Attention and its Objects (Elio)
Learning the Types of Attention- Involuntary and Deliberate Attention and Recognition of Distractions.
Exercises:
Feeling the Breath, Noticing Distractions and Re-establishing Presence of Mind,
Alternated with:
Body and breathing warms ups, and the correct sitting posture and breathing. (Maaja)

29 March
9:00 – 12:00
Awareness of Sensations (Elio)
As Mind Process Information from Sense Input, It Looses Touch with What is Going In and Out of Ourselves.
Exercises:
Body Scan and Checking if Sensations are Pleasant, Unpleasant or Neutral. Noticing How the Mind Label Sensations,
Alternated with:
Coordination of breathing with movements. (Maaja)

16:00 – 18:00
Focusing on One Point and Being In a Calm State (Elio)
Sharp Concentration as a Tool to Stop the Mind from Wandering.
Exercises:
Focusing Sharply on an Object and Then Relaxing the Focus,
Alternated with:
Body and breathing warm ups; re-oxigenation of lungs. (Maaja)

19:00 – 20:30
An evening lesson for those who join Saturday morning. How to observe one's body, breathing and mind. (Maaja)

30 March
9:00 – 12:00
Dealing with Thoughts (Elio)
Thoughts as Events that Cross the Mind Field of Experience And Not Necessarily Need to Be Identified With.
Exercises:
Sitting Relaxed while Observing the Thoughts Occur One After the Other,
Alternated with:
Finding the rhytm in breathing. (Maaja)

16:00 – 18:00
Dealing Thoughts, Emotions and Hindrances (Elio)
Emotions Are Temporary Mind States Interrelated with Breathing and Muscular Reactions.
How To Recognize And Deal With Basic Hindrances in Order to a Calm and Make the Mind Clear.
Exercises:
Maintaining the Awareness of the Mind States without Getting Involved,
Alternated with:
Finding the Harmony in breathing. (Maaja)

31 March
9:00 – 12:00
Finding Presence in the Experience of the Senses (Elio)
Mind Gets Easily Involved in Sense Experiences When This Happens One Looses its Balance and Centre and One’s Focus shift to the Object’s Characteristics, Rather then Remaining in the Perception Itself.
Exercises:
Remaining Aware in The Experience of the Different Object of The Senses,
Alternated with:
Breathing in a complete way. (Maaja)

16:00 – 18:00
Finding the Open Space Dimension of the Mind (Elio)
Mind is Insubstantial and Yet Open, Luminous and Cognitive. Discovering this Dimension of the Mind Will Allow the Experience of Everything in that Space.
Exercises:
Relaxing and Finding the Open Dimension of the Mind. Using the Mind Space to Focus One Pointedly and Focus to Be in a Calm State,
Alternated with:
Breathing and relaxation in a natural condition. (Maaja)


Maaja

Yantra Yoga instructor Maaja Zelmin

Maaja Zelmin is a student of the great Dzogchen master Chögyal Namkhai Norbu since 1992 and an authorized Tibetan Yantra Yoga second level instructor. She is currently the only authorized Yantra Yoga teacher in Estonia. Maaja Zelmin is also an internationally authorized instructor of classical yoga. She has taught yoga for almost 30 years.

Read more www.maajajooga.ee.

 

 

The number of seats in training is limited.
Price 80€. Lecture free for the participants of training.
Non-refundable advance payment of the training 40€.
Beneficiary's name: EESTI DZOGTŠENI ÜHING THADRALLING
Beneficiary's address: Metsa 60 Tallinn
Beneficiary's country: Estonia
IBAN: EE452200221056916998
Bank: Swedbank AS
SWIFT code / BIC: HABAEE2X

Registration and information andres.zelmin@gmail.com