Dzogtšen

 

Dzogtšen Vadžratants Jantrajooga Raamatukogu

Dzogtšeni õpetuse tutvustus Klassikaraadio saatesarjas Traditsiooni tarkus
Traditsiooni tarkus - Dzogtšen

On olemas kolm peamist õpetuste teed ehk meetodit: loobumise tee, muundamise tee ja isevabanemise tee, mis on vastavalt suutra-, tantra- ja dzogtšeni õpetuste aluseks. Need vastavad kolmele aspektile – kehale, kõnele ja meelele, mida kutsutakse kolmeks väravaks, sest nende kolme kaudu on võimalik siseneda teadmise seisundisse.

Suutra - loobumise tee

Loobumise tee sisaldub Suutra õpetuses, mida on edasi andnud ajalooline Buddha Šakjamuni oma jutlustes. ...
...Loobumise tee põhiprintsiibiks on kannatuse põhjuste ja ümbersündide lõpetamine. Selleks on vaja loobuda või hoiduda tegemast negatiivset karmat põhjustavaid tegusid. ...
...Loobumise tee teostamise viisiks on Buddha poolt kehtestatud käitumisreeglite arvestamine, mis sisalduvad Vinaya s, budistliku kloostrikorra reeglistikus. Jälgides keha, hääle ja meelega seonduvaid ettekirjutusi, on võimalik puhastuda negatiivsest karmast ja koguda positiivset karmat. Peale selle on tõotuse pidamine ise pälvimuste allikas. Näiteks, kui keegi loobub varastamisest, siis kogub ta topelt vooruse: esiteks selle eest, et ta ei teinud negatiivset tegu, ja teiseks selle eest, et ta pidas tõotust. Kogu meetod põhineb indiviidi käitumise piiramisel, peamiselt keha ehk materiaalse dimensiooni tasandil.
Suutra õpetustes on negatiivse karma kõrvaldamise põhimõte ka meditatsiooni harjutamise aluseks, mille eesmärgiks on leida vaimse rahu seisund, kus mõtted ei ole enam võimelised meid häirima. Selle vahendi abil väldime karma tekitamise võimalust emotsioonidesse takerdumise läbi.
Teostus loetakse saavutatuks, kui ollakse vabanenud indiviidi illusoorsest egost, mis on kõigi meie ihade ja konfliktide juureks. Need on eelkõige Hinajaana või Teravaada budistliku traditsiooni arusaamad, mis kõige rohkem usaldavad Buddha Šakjamuni varaseid seletusi ja õpetusi.
Mahajaana õpetus aga põhineb sügavamatel arusaamadel, nagu kõikehõlmav kaastunne ja kõige nähtumusliku tühjus. Neis mõlemas traditsioonis on tõotused loobumise tee teostuse keskseks elemendiks. ...

Tantra - muundamise tee

...Muundamise tee leiab tantrilistes õpetustes - kirjutistes, mis on ilmunud teostunud olendite puhaste ilmingute avaldumise läbi1. Tantrad on õpetused, mis põhinevad teadmisele energiast ja selle kasutamisest. Need pole saanud alguse õpetaja suulistest õpetustest, nagu suutra traditsioonis õpetas Buddha, vaid teostunud olendite ilmingutest puhtas nägemuses. Puhas ilming2 tärkab elementide peenekoelise ja kirka energia kaudu, samas kui meie karmiline nägemus põhineb elementide jämedakoelisel ja materiaalsel ilmingul. Selleks, et saada seda tüüpi õpetust, on vajalik omada võimet tajuda valguse peenekoelist dimensiooni. ...

Dzogtšen - isevabanemise tee

Dzogtšeni õpetused pole filosoofia, usuline doktriin ega kultuuritraditsioon. Õpetuste sõnumist arusaamine tähendab oma tõelise olukorra avastamist, vabana enesepettustest ja võltsolemistest, mida meie meel loob. Tiibetikeelse mõiste dzogtšen – „Suur Täius” – tõeline tähendus viitab iga indiviidi tõelisele algsele seisundile, mitte kõrgemale reaalsusele.
dzogtšenile iseloomulikuks meetodiks on isevabanemise tee ja selle elluviimiseks ei ole vaja millestki loobuda, puhastada ega muundada. Kõike, mis tärkab meie karmilise nägemusena, kasutatakse õpetuse teena3.
Suur XI sajandi Lõuna-India joogi Pha Tampa Sangye ütles kord: „Indiviidi ei seo kahestunud seisundisse erinevad olukorrad, mis meie karmilise nägemuse kaudu ilmnevad, vaid inimese enda kiindumus võimaldab sellel, mis tärkab, ta oma sõltuvusse haarata.”
Kui tahta see kiindumus kõige kiiremal ja efektiivsemal moel läbi lõigata, siis peame selleks kasutama meele spontaanset isevabanemise võimet. Seda ei tuleks mõista kui mingi ise või ego vabastamist.
Dzogtšeni tasandil on alustloovaks eelduseks, et kõik nähtumuslik on oma olemuselt tühi. Isevabanemine dzogtšeni tähenduses tähendab, et kõigel, mis harjutaja kogemusväljas ilmneb, lastakse ilmneda nõnda nagu see on, ilma hea ja halva, ilusa ja koleda hinnanguta. Samal ajal puudub seal klammerdumine, kiindumus, püüdlus ja isegi tahe. Kõik, mis tärkab, kas mõte või väliselt näiline sündmus, vabaneb iseenesest. Sellisel viisil harjutades ei saa kahestunud nägemuse puu seemned idaneda, veelgi vähem juuri ajada ja kasvada.
Erinevalt suutrast ja tantrast ei ole dzogtšen astmeline tee ning samas ei pea ta ennast õpetuste hierarhia tipuks. Dzogtšen on isevabanemise, mitte muundamise tee, ning seega ei kasutata seal peamise harjutamise viisina kujustamist. Ta asub teisel pool piiranguid ja seetõttu võib kasutada mistahes teise tasandi harjutusi teiseste harjutustena.
Dzogtšeni peamiseks harjutuseks on siseneda vahetult mittekahestunud kontemplatsiooniseisundisse, püsida selles ning jätkates selle süvendamist, kuni saavutatakse täielik teostus.


  1. Harjutajale ilmub unenäos või harjutamise ajal ilmutus valguse peenekoelisest sfäärist tekstina või õpetusena.
  2. Valgustunud olendite ilmnemine oma mandalas valguse peenekoelises sfääris.
  3. Tee tähendab kulgemist teostuse suunas.